Frihetens blå toner i Dagens Nyheter!

”Genom sin breda, journalistiska blick för han indirekt även fram en teori som jag i högsta grad stödjer – nämligen att musik inte bara handlar om musik.” Johannes Cornell recenserar Frihetens blå toner i Dagens Nyheter.