Meningen med bin i Fauna och Flora!

”Göran Bergengren har lyckats igen – att skriva en liten fängslande bok om det fina i naturen i det östgötska jordbrukslandskapet.” Ragnar Hall recenserar Meningen med bin i Fauna och Flora!