Viveka Adelswärds Husens röster i dagensbok.com!

”Adelswärd är en van skribent som skapar en varm atmosfär i sitt berättande. Hon skriver lättillgängligt samtidigt som hon smidigt delar med sig av andra yrkesmänniskors publicerade verk.” Lena Nöjd skriver om Viveka Adelswärds nya bok Husens röster i dagensbok.com!