Göran Bergengrens Meningen med bin i Aftonbladet!

”Och jag märker att jag ofta ler när jag läser denna underbara lilla bok, trots att den rymmer minnen av giftbesprutning av åkrar och ängar och oroar sig djupt över hoten mot pollinerarna. Men bina gör honom glad!” Göran Greider skriver om Meningen med bin i Aftonbladet!