Frihetens blå toner i Salt Peanuts!

”[Göran] Jonsson kastar sig med liv och lust över frågor som först kan verka aparta, men ges en innebörd för förståelsen av ‘svensk jazz’.” Läs hela recensionen här!