Olle Holmlöv får Region Värmlands litteraturstipendium!

Olle Holmlöv tilldelas Region Värmlands litteraturstipendium för sin essä, Djuröga.

Hela artikeln läser du här!