Ett samtal med Johan Perwe på Bokmässan

Författaren Johan Perwe berättar för Kajsa Wejryd om sin morfar kyrkoherde Erik Perwe och medarbetarna vid svenska kyrkan i Berlin, som bistod jagade människor med mat, logi och skydd i krigets Berlin. Perwes senaste bok heter Livräddare. Själva intervjun hittar du här!