Åke Pallarp i Svenska Dagbladet!

”Åke Pallarp (1933–2013) har nu förärats en bok som lyfter fram konstnärsskapet. Ett riktigt praktverk med intressanta och personligt hållna texter och ett rikt bildmaterial som lyfts fram på bästa tänkbara sätt.” Dan Backman skriver om boken Åke Pallarp i Svenska Dagbladet. Texten läser du här!