Svenskarna i första världskriget i Populär Historia

”I jakten på svenskarnas första världskrig hugger sig Fabiansson alltså både bildligt och bokstavligt fram genom täta snår av glömska. Hans rikt illustrerade bok, med sina många citat ur dagspress, brev, dagböcker, självbiografier, minnesböcker, gravregister och likbesiktningsprotokoll, är ett viktigt memento för att öka kunskapen om och förståelsen av detta i Sverige ofta oförtjänt förbisedda krig.” Lina Sturfelt skriver om Nils Fabianssons bok Svenskarna i första världskriget i Populär Historia 7/2018.