Partiet på kant med (v)erkligheten i Svenska Dagbladet!

”Utviks viktigaste bidrag är att visa hur Vänsterpartiet aktivt och konsekvent valde att inte stötta de som staten trampade på i Sovjetunionen och dess satellitstater.”
Svenska Dagbladet skriver om Magnus Utviks bok Partiet på kant med (v)erkligheten! Ledaren hittar du här!