Svenskarna i första världskriget recenseras i Respons

”Fabiansson har gett ett viktigt bidrag till den svenska historien om första världskriget som dessutom är tillgängligt för en bred publik”, skriver Lina Sturefelt i Respons. Läs hela recensionen här, obs inloggning krävs.