Rätten till privatlivet i SvD

”I avhandlingen Rätten till privatlivet – och moralen bakom omoralen i svensk press (Carlssons) dyker historikern Mattias Hessérus ner i privatlivets moderna historia i Sverige, genom analyser av pressens syn på det privata. Även om pressen idag – i alla fall så kallad gammelmedia – har ett ansvar att skydda och värna den personliga integriteten, har så inte alltid varit fallet. Hessérus visar att det privata inte självklart varit skyddsvärt och att integritetens värde och status skiftat under 1900-talet.” Jenny Björkman skriver om Rätten till privatlivet i understreckaren i SvD. Läs hela texten här.