Är Ryssland ett hot? i Nyhetsbanken

”Sammantaget har Gahrton skrivit en synnerligen värdefull bok.” Nyhetsbanken skriver om Är Ryssland ett hot? Recensionen hittar du här.