I revolutionens Peking i Hufvudstadsbladet

”Berners bok är en utmärkt redovisning såväl av hur diplomatikåren fungerar i undantagstider som av en toppstyrd revolution som omvärlden fortfarande kan förundra sig över.” Pär Stenbäck recenserar I revolutionens Peking av Örjan Berner i Hufvudstadsbladet.