Sviktande neutralitet recenserad i Veckobladet

”Sten Henrikssons bok sträckläste jag med stor behållning. Den lyfter fram ett stycke historia från andra världskriget som aldrig varit särskilt känd och med den som utgångspunkt har jag fått en ny inblick i miltärpolitiskt tänkande och om svensk neutralitet”, skriver Veckobladet om Sten Henrikssons bok Sviktande neutralitet.