”Ett epokgörande verk” Stockholms Varjehanda recenserar Utrikeskorrespondenterna

”Lars Gunnar Erlandson har presterat en välskriven, innehållsrik och faktafylld bok om utrikesrapporteringens historia från runstenar till sociala medier. Ett epokgörande verk.” ”Sammanfattningsvis ger Stockholms Varjehanda Lars Gunnar Erlandsons bok Utrikeskorrespondenterna – Från runsten till Twitter betyget 5 stjärnor (på skalan 1–5), det vill säga det allra högsta betyget.” Stockholms Varjehanda recenserar Lars Gunnar Erlandsons Utrikeskorrespondenterna.