Helgo Zettervalls arkitektur i Göteborgs-Posten

”Genom en ny avhandling av arkitekten Anders Bodin är Zettervall återigen aktuell och det skamfilade ryktet är på väg att förändras. Zettervalls produktion av byggnader var enorm och lika omfattande är Bodins avhandling Helgo Zettervalls arkitektur, som består av fyra volymer, tillsammans drygt 1 200 sidor.”

Ola Nylander recenserar Helgo Zettervalls arkitektur av Anders Bodin i Göteborgs-Posten.