Arbetaren recenserar Arbetslösas röster

”Stefan Bohman är etnolog och har utifrån olika visor från 1880-talet till i dag, sammanställt materialet i boken. Samlingen ger oss en inblick i arbetslöshetens villkor genom enskilda människor och händelser under denna period.”

Chanda Björk recenserar Stefan Bohmans Arbetslösas röster i Arbetaren.