På stadens skuggsida recenserad i Dast

”Peter K. Andersson kan sitt ämne efter att 2012 ha disputerat på en avhandling om gatulivet i det senviktorianska London ur ett interaktionistiskt perspektiv.”

Dast recenserar Peter K. Anderssons På stadens skuggsida – Människor och brott i Jack the Rippers London.