På stadens skuggsida recenserad i Aftonbladet

Carsten Palmær recenserar Peter K. Anderssons nya bok På stadens skuggsida i Aftonbladet: ”Hyllmeter med böcker som spekulerar om vem [Jack the Ripper] egentligen var finns det gott om. Det nya – och sympatiska – med Peter K Anderssons bok är att den i stället berättar om hans offer: Mary Anne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes och Mary Jane Kelly. Dryckenskap, skörlevnad, längtan, småprat och slagsmål om en ­liten bit tvål.”