Hövdingens totempåle recenserad i Tidskriften Respons

”Han betraktar allt, från totempålens tillkomst till den kopia som så småningom ersatte den, med samma distanserade vetenskapliga intresse. Detta synsätt kan också vara en tillgång. Kanske är det just vad som behövs för att lirka en känslig förhandling i hamn utan att någon av parterna lider en sårande prestigeförlust.” Håkan Lindgren recenserar Hövdingens totempåle av Anders Björklund i Tidskriften Respons.