Corren hyllar Föreställningar om döden

Föreställningar om döden är en fantastisk bok som visar att döden är långt ifrån enbart ett biologiskt fenomen. Med sina många olika aspekter gör den också klart för läsaren hur oskiljaktigt liv och död förhåller sig till varandra […] Bra bildningslitteratur för långa sommardagar innan hösten till slut kommer oss till mötes”, skriver Jakob Carlander i Corren.