Anders Bodin intervjuad i P1 Kultur

P1 Kultur intervjuar Anders Bodin, författare till Helgo Zettervalls arkitektur, för att svara på frågorna: ”Varför var Helgo Zettervall en sådan gigant och vad utmärkte hans arkitektur?”