Den skötsamme arbetaren i Tidningen Kulturen

”Boken har sedan [den gavs ut första gången] ansetts vara en helgjuten idéhistorisk svensk klassiker. Nu finns denna bok, som sedan ett bra tag varit svår att få tag på, åter utgiven i en fjärde och reviderad upplaga på Carlsson Bokförlag. Tilltaget att åter ge ut boken är en mycket välkommen gest, både i den akademiska världen och bland en allmän läsekrets som är seriöst intresserad av ett stycke lärdomsmässigt viktig modern svensk idéhistoria”, skriver Tommy Gunnarsson i Tidningen Kulturen om Den skötsamme arbetaren av Ronny Ambjörnsson.