Nyheter

Det senaste från Carlssons

2016/05/04

GP:s Adam Cwejman har läst Bengt Lindroths nya bok Väljarnas hämnd. ”Bengt Lindroths bok om den nordiska populismen är helt central om man vill förstå vad det är som har hänt i de nordiska länderna under de senaste decennierna. Han både bemöter och försöker förstå den pessimism som är etablissemangskritikens främsta livskraft. Han lämnar läsaren […]

2016/04/21

SvD:s Torbjörn Elensky har läst Dan Korns nya bok Rasister det är vi allihopa. ”Dan Korn skriver lätt och underhållande, han ger flera anslående exempel som klart motsäger tesen att Sverige är ett entydigt rasistiskt land. Han har en ovanlig förmåga att greppa över stora områden, och blandar teoretiska utläggningar om postmodernismen med citat ur […]

2016/04/21

Praktiker och roller inom samhällsvetenskapen Att forska handlar om forskning – om hur det är att forska och att vara forskare i dagens akademiska värld. En rad framstående svenska akademiker med anknytning till universitet och högskolor runt om i landet utgår ifrån egna erfarenheter av praktiker och roller inom forskarvärlden. Skribenterna är alla statsvetare, men […]