Nyheter

Det senaste från Carlssons

2018/02/22

”Ola Engelmark tror på de idéer som kan komma från drygt 300 000 enskilda skogsägare. Vilka nya krav bör man ställa på kommande skogsbruk? Han uppmanar till nytänkande: ‘Att erkänna skogen, inte bara träden’. Hans recept är dialog och kunskap – och tonen prövande, nyfiken och optimistisk”, skriver Anders K Gustafsson om Ola Engelmarks nya […]

2018/02/20

”Marcus tar ett andra steg och det är nu han blir originell och säger något nytt om epoken: med hjälp av moderna teoretiker, främst Michel Foucault, läser han hur författarna bidrar till men också brottas med det han kallar ‘normalisering’: projektet att skapa en ‘normal’ människa som inte längre är beroende av övervakning och straff […]

2018/02/15

Fredrik Sjöberg, författare och biolog, diskuterar svordomars varande eller icke-varande i OBS i P1, och leder in spåret på Göran Nilzéns nya bok Den besvärlige Gyllenkrok: ”Tanken slog mig under läsningen av Göran Nilzéns utmärkta bok om översten Axel Gyllenkrok, en kolerisk man vars militära bana sammanföll med de båda världskrigen. Få kunde som han […]

2018/02/13

Peter Johnsson, författare till bl.a. Polen! Quo vadis? intervjuades av SVT Nyheter med anledning av den senaste tidens utveckling i Polen och landets relation till EU.